Tag Archives: mất cân bằng giới

PHÁ THAI VÀ DIỆT CHỦNG GIỚI

Thuật ngữ “diệt trừ giới tính” không phải là một thuật ngữ mới. Nó lần đầu tiên được sử dụng công khai vào năm 1985 trong nghiên cứu Gendercide: The Impression of Sex Selection bởi Mary Anne Warren. Cô đặt ra thuật ngữ này để mô tả việc giết hại …

Xem Thêm