Chia Sẻ & Cảm Nhận

Tôi đã chọn giữ con

Tôi đã chọn giữ con. Dù tôi đã mười sáu tuổi, mặc dù tôi không biết mình sẽ làm thế nào, Tôi đã giữ con tôi. Ngay cả khi mọi người nói với tôi “tuổi này không nên có con” hoặc rằng tôi sẽ “hủy hoại cuộc đời mình”, Tôi …

Xem Thêm