Truyền Thông Bảo Vệ Sự Sống Tại Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 29/7/2023

Bảo vệ sự sống đã đang và sẽ hoạt động sôi nổi và mang tính cấp bách trong thời đại hiện nay. Vì tính chất đặc biệt cần thiết, nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà đã trực tiếp đến các lớp Giáo Lý Hôn Nhân để tuyên truyền về thông điệp này tới các học viên.

Vào lúc 19h45 tại tầng 5 nhà mục vụ Giáo xứ Thái Hà đã diễn ra buổi truyền thông Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) cho gần 250 anh chị em sắp bước vào đời sống hôn nhân.

Mở đầu Cha Giuse Nguyễn Văn Toản (đặc trách lớp) đã giới thiệu Cha Savio Lại Văn Sử (đặc trách BVSS) lên có đôi lời giới thiệu chủ đề mà nhóm sẽ chia sẻ trong buổi học. Cha cho biết tầm quan trọng của sự sống và những công việc để bảo vệ các thai nhi.

Sau đó anh Gio-an Nguyễn Minh Hùng (thành viên nhóm) đã lên thuyết trình cho cả lớp về 3 nội dung “Nguồn gốc sự sống, thảm trạng nạo phá thai, các hoạt động của nhóm”. Anh có đã đưa ra những câu hỏi để làm rõ về nguồn gốc của sự sống bắt đầu từ khi trứng gặp tinh trùng kết thành hợp tử, và lúc đó Thiên Chúa đã ban linh hồn. Và anh Gio-an Nguyễn Minh Hùng cũng chia sẻ những câu chuyện tư vấn bầu mà anh cùng nhóm đã từng gặp.

Cuối cùng, Cha Savio Lại Văn Sử trở lại để giải đáp các thắc mắc mà các học viên đã đặt ra. Cha một lần nữa kêu gọi mọi người cộng tác vào công việc của nhóm để loan truyền kiến thức nhằm đẩy lùi nạn Nạo Phá Thai để cứu giúp được nhiều hơn những Thai Nhi vô tội.


Ban Truyền Thông

Check Also

Anh chị đã phó thác vào Chúa và Chúa đã nhậm lời anh chị

Hôm trước đi lễ, mình nghe Cha kể lại câu chuyện Cha mới nghe từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.