Tag Archives: đào tạo truyền thông

Emmaus tập huấn kĩ năng thuyết trình

Emmaus (23/05/2016) Ngày 22/05/2016, tại văn phòng nhóm, Emmaus Hà Nội đã tổ chức buổi đào tạo kĩ năng thuyết trình cho một số thành viên nhóm để đảm bảo nhân sự thuyết trình kiến thức HIV/AIDS trong thời gian tới. Xác định “phòng hơn chống” là chủ trương của …

Xem Thêm