Kiến Thức Cơ Bản Về HIV/AIDS

Truyền thông BVSS và HIV/AIDS cho nhóm sinh viên Công Giáo Bùi Chu

Emmaus (06/03/2017) Tối ngày 06/03/2017, nhóm BVSS Hà Nội và nhóm Emmaus Hà Nội đã truyền thông kiến thức cũng như hoạt động của hai nhóm tại nhóm Sinh viên Công Giáo ( SVCG) Bùi Chu – Phùng Khoang. Mở đầu buổi chia sẻ là những kiến thức của Nhóm Bảo …

Xem Thêm

Ma túy và HIV/AIDS

Emmaus (03/05/2016) Ma túy và HIV/AIDS thường được nhắc đến như là một trong những cặp bài trùng. Thực tế thì ma túy không gây ra HIV/AIDS, cũng không gây lây lan HIV/AIDS, mà chỉ có dùng chung dụng cụ tiêm không tiệt trùng với người nhiễm HIV mới khiến cho HIV …

Xem Thêm