Kiến Thức Cơ Bản Về HIV/AIDS

Làm thế nào để biết được người nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS khi chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV?

EMMAUS (29/05/2013). Làm thế nào để biết được người nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS khi chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV? Người nhiễm HIV được coi là chuyển sang giai đoạn AIDS khi ở người đó xuất hiện ít nhất hai triệu chứng chính và ít …

Xem Thêm