bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Tâm Thư gửi người mẹ trẻ Công Giáo phá thai

Tâm Thư gửi người mẹ trẻ Công Giáo phá thai Quen em đâu đó trên mạng xã hội, được lắng nghe tâm sự của em. Rằng em yêu một người ngoại đạo và rồi không kiềm chế được cảm xúc, cả hai đã vượt quá giới hạn. Tôi chia sẻ …

Xem Thêm