Toan Nguyen

Một chút tâm tình

Một chút tâm tình, một chút trìu mến, một chút yêu thương… Tất cả gom lại dâng lên thánh lễ thai nhi ngày thứ 6 đầu tháng 08 tại giáo xứ Thái Hà do Cha đặc trách nhóm Bảo vệ sự sống Phanxico Xavie Nguyễn Kim Phùng cử hành cùng …

Xem Thêm