bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN: ỦNG HỘ SỰ SỐNG THAI NHI CHÍNH LÀ ỦNG HỘ KHOA HỌC

Bài viết của Ana Maria Dumitru, bác sĩ nội trú khoa Ngoại tổng quát tại Đại học California ở San Diego. ——————————————————— Ranh giới để phân biệt bên ủng hộ sự sống thai nhi với bên ủng hộ quyền phá thai không phải là bên nào quan tâm nhiều hơn …

Xem Thêm

NĂM VỊ THẨM PHÁN CÔNG GIÁO CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN HOA KỲ ĐÃ LẬT ĐỔ ÁN LỆ ROE V. WADE Phần 2

Tiếp tục… ———————————————– PHÓ TƯ PHÁP BRETT M. KAVANAUGH Kavanaugh sinh ra ở Washington, DC và tốt nghiệp trường Luật Yale. Giống như Gorsuch, ông theo học Trường Dự bị Georgetown của Dòng Tên. Tổng thống Donald Trump đã đề cử Kavanaugh vào ghế của Tư pháp Kennedy, người đã …

Xem Thêm