bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Gửi Em ! Mẹ Đơn Thân Hay Khóc

Cũng được gần 2 năm rồi em nhỉ. Kể từ khi quen em, không lần nào gọi điện mà em không khóc thật to. Tôi chỉ biết an ủi để em nín lại và tiếp tục cuộc hành trình… Em rời xa Cha Mẹ để đi làm và rồi yêu …

Xem Thêm