bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Ông cụ giúp các bé sơ sinh khi ở tuổi 86

BVSS (5/12/2016)- Ông cụ giúp các bé sơ sinh khi ở tuổi 86 Nếu bạn nghĩ rằng bạn quá già để học một thứ gì đó, hãy nghĩ lại đi. Cụ ông Ed Moseley sẽ cho bạn thấy không có gì là không thể.  Cụ Ed Moseley năm nay đã …

Xem Thêm

Em bé có sức sống kì diệu.

BVSS ( 28/11/2016) – Em bé có sức sống kỳ diệu. Sáng ngày 21/11 vừa qua, nhóm BVSSHN nhận được điện thoại từ một phòng khám tư nhân, người gọi điện cho biết có một cô gái đi phá thai 28 tuần nhưng bé vẫn còn sống. Mẹ của bé, …

Xem Thêm