bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Đời con gái bay theo lời hứa lèo

BVSSHN (18.3.2016) – Em năm nay đã 35 tuổi, công việc tại nhà rất ổn định, em như một tấm thép không rỉ trước tiền bạc và đàn ông, nhưng vẫn mãi độc thân. Sâu thẳm hồn em vẫn mơ ước một mái gia đình, nhưng sao bài hát Chị …

Xem Thêm