bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Tình mẫu tử là nguyện chết để sinh con

Thái Hà (8/4/2016)- Tình mẫu tử là nguyện chết để sinh con. Mang thai được 3 tháng cũng là lúc chị Bắc phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Cơ hội để chị níu giữ mạng sống là phải bỏ đứa con. Nhưng khát khao được trông thấy con chào …

Xem Thêm

Lạm dụng thuốc lưỡng nan.

Emmaus (3/4/2016) – Lạm  dụng thuốc lưỡng  nan. Với Massachusetts đối mặt với dịch bệnh ngày càng tăng của nghiện opioid, các giám mục Công giáo của nhà nước kêu gọi trong một tuyên bố phát hành vào ngày 02 Tháng ba rằng những hành động được thực hiện để dập …

Xem Thêm

Phá thai và lòng thương xót giả dối.

BVSSHN (03.4.2016) – Gần đây, vấn đề virus Zika được sử dụng như một luận cứ cho lập luận ủng hộ việc phá thai đối với những phụ nữ nghèo. Đây thực sự là một thảm kịch. Những người ủng hộ phá thai khai thác nỗi lo sợ rằng những …

Xem Thêm