bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Một phần của cơ thể mẹ.

   Các khẩu hiệu, “Body of tôi, sự lựa chọn của tôi Diễn,” phản bội one sự hiểu lầm bi thảm of the following gì đang diễn ra bên trong tử cung.Tại thời điểm in Thái Lan kỳ is phôi Thái or Thái nhi đang phát triển chỉ đơn giản …

Xem Thêm

Hình ảnh xót xa, đau đớn trong đám tang thai nhi

Những vành khăn trắng, những sinh linh nhỏ bé vô tội được đưa ra nghĩa trang khi cơ thể còn chưa thành hình. Hình ảnh về đám tang thai nhi khiến bất kì ai có lương tri đều giật mình và nhức nhối nỗi đau khi thấy những sinh linh …

Xem Thêm