bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Niềm vui hậu tư vấn

Chiều nay tôi nhận được tin nhắn của một thành viên trẻ trong nhóm BVSS. “U ơi, u còn nhớ ca tư vấn u bị anh trai và chị gái của Bầu doạ nạt không? Bạn gái đó kể về hoàn cảnh mình và qua trang facbook của con. Bạn …

Xem Thêm

Luật và lòng thương xót

BVSSHN (25.4.2016) – Ngày 8.4.2016, Tông huấn “Niềm Vui Tình Yêu” (Amoris Laetitia) của ĐTC Phanxicô đã được công bố. Đây là Tông huấn được rất nhiều người chờ đợi như là thành quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về Gia đình năm 2014 – 2015, …

Xem Thêm