bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Trung Quốc thu được gì từ chính sách một con?

BVSS (06.01.2016) Những âm thanh kỳ lạ vang lên giữa bầu không khí lạnh giá ở Bắc Kinh và nhiều tiếng nói phát ra từ một căn phòng nhỏ khuất lấp và chẳng có gì nổi bật. Bên trong, có khoảng 20 người, hầu hết ở độ tuổi từ 60 …

Xem Thêm