bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Bác sĩ Giêsu, Y sĩ Maria và Y tá Giêrađô.

BVSS (18.8.2016) – Chiều nay, trời đổ mưa to, tôi đang bị cơn tăng áp huyết hành hạ phải nằm bẹp ở Phòng Bác Ái Xã Hội, chợt nghe bên ngoài tấm bình phong có tiếng một phụ nữ nói chuyện với cô Thanh Nỡ đang ngồi trực phát phiếu …

Xem Thêm

Nhân dịp ĐTC Phanxicô phong thánh cho Mẹ Têrêsa, ôn lại câu chuyện giữa Mẹ Thánh và Bà Hillary Clinton

BVSS (17.8.2016) – Đại Hội Đảng Dân Chủ (ĐDC) tổ chức tưng bừng tại Philadelphia vài tuần lễ trước đã đồng loạt quyết định chọn Bà Hillary Clinton làm ứng cử viên (UCV) chính thức của ĐDC ra tranh chức vụ Tổng Thống (TT) Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đánh …

Xem Thêm