bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

ĐGH Phanxicô, trong cuộc phỏng vấn truyền hình, gọi phá thai “tội rất trọng,” “tội ác tày trời”

BVSS (12/12/2016)- ĐGH Phanxicô, trong cuộc phỏng vấn truyền hình, gọi phá thai “tội rất trọng,” “tội ác tày trời” Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh và truyền hình của các giám mục Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn lại khi cử hành Năm Thánh Bất thường …

Xem Thêm

Ông cụ giúp các bé sơ sinh khi ở tuổi 86

BVSS (5/12/2016)- Ông cụ giúp các bé sơ sinh khi ở tuổi 86 Nếu bạn nghĩ rằng bạn quá già để học một thứ gì đó, hãy nghĩ lại đi. Cụ ông Ed Moseley sẽ cho bạn thấy không có gì là không thể.  Cụ Ed Moseley năm nay đã …

Xem Thêm