bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

MẸ SẼ TRẢ THÙ CHO CON!

“Gạo ơi, mẹ sẽ trả thù cho con! Sẽ có ngày mẹ bắt hắn phải quỳ bên mộ con mà ăn năn sám hối!” Tôi nhận một thai nhi 14 tuần tuổi với một lá thư gửi gắm nhờ tôi cầu nguyện cho con cô được siêu thoát. Cô hứa …

Xem Thêm

Mùa Vọng không từ bỏ và luôn hy vọng

  Kính thưa Quý Ông Bà, và Anh Chị Em rất thân mến, trong Mùa Vọng, chúng ta chờ đợi cùng với Đức Mẹ Maria để chào mừng sự ra đời của Đức Chúa Jesu Kito, Đấng Cứu Độ trần gian. Bởi vậy, đây là thời điểm tốt đẹp để …

Xem Thêm