bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Khi Yêu Thương Không Còn

Cuối Tháng 3, Tôi và một người anh em trong nhóm BVSS đi đến viện để tư vấn , khuyên can các ca phá thai thì bỗng nhiên có một Chú 45 tuổi đến ngồi cùng dãy ghế. Hai anh em lân la hỏi chuyện thì được biết Gia đình …

Xem Thêm