bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Phá thai là nguyên nhân tử vong hàng đầu năm 2020

Theo dữ liệu của Worldometer, phá thai một lần nữa là nguyên nhân số một dẫn đến nhân mạng tử vong trong năm 2020. Trong năm qua, toàn thế giới ghi nhận chính thức có 42,7 triệu trẻ em chưa sinh bị giết hại trong bào thai. (Tính đến ngày …

Xem Thêm

Một chút tâm tình

Một chút tâm tình, một chút trìu mến, một chút yêu thương… Tất cả gom lại dâng lên thánh lễ thai nhi ngày thứ 6 đầu tháng 08 tại giáo xứ Thái Hà do Cha đặc trách nhóm Bảo vệ sự sống Phanxico Xavie Nguyễn Kim Phùng cử hành cùng …

Xem Thêm