bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Sau việc phá thai phần cuối

Tiếp tục phần 2. Một câu chuyện thật sẽ minh họa cách phá thai gây tổn thương đến những người ngoài em bé và người mẹ như thế nào. Joanne và Rob (không là tên thật của họ) cưới nhau và có con. Rob bị mất việc và họ chẳng …

Xem Thêm