bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Trò chơi hòa bình

Thái Hà (20/4/2016) – Trò chơi hòa bình. Một ngày kia, trên con đường đi bách bộ ngang qua một sân chơi, ông Samouil Marschak, một nhà văn Liên Xô ( 1887 – 1964 ), dừng lại quan sát các trẻ em vừa lên sáu, lên bảy, đang chơi đùa …

Xem Thêm

Máu mẹ tiết lộ bí mật thai nhi.

Thái Hà ( 16/4/2016) -Máu mẹ tiết lộ bí mật thai nhi         Trăn trở về thủ thuật chọc ối nguy hiểm có thể tiềm ẩn nguy cơ sảy thai, một giáo sư người Hong Kong đã phát triển phương pháp thử máu chẩn đoán hội chứng …

Xem Thêm