bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Thai nhi cần được bảo vệ.

Thái Hà(11/3/2016)- Thai nhi cần được bảo vệ. Đối với hệ miễn dịch của bà mẹ, thai nhi là một vật lạ, theo lẽ, phải loại trừ. Nhưng trong thời kỳ mang thai, do hệ miễn dịch của bà mẹ có những biến đổi, việc loại trừ không xảy ra; …

Xem Thêm