bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Người đàn ông chôn cất hàng nghìn thai nhi

BVSS ( 13/10/2016)- Người đàn ông chôn cất hàng nghìn thai nhi      Trăn trở vì một lần xem truyền hình thấy thai nhi bị vứt bỏ, ông Trọng (ở Ninh Bình) quyết định tới các bệnh viện, phòng khám xin xác các sinh linh xấu số về chôn cất …

Xem Thêm