bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

PHÁ THAI LIỆU CÓ THỂ CỨU VÃN MỐI QUAN HỆ?

Tiến sĩ Theresa Karminski Burke là một chuyên gia trị liệu tâm lý, và cũng là người sáng lập Rachel’s Vineyard, một dự án quốc tế dành cho những người khủng hoảng hậu phá thai. Bà cũng là tác giả của cuốn Forbidden Grief: The Unspoken Pain of Abortion. Trong …

Xem Thêm

PHÁ THAI VÀ DIỆT CHỦNG GIỚI

Thuật ngữ “diệt trừ giới tính” không phải là một thuật ngữ mới. Nó lần đầu tiên được sử dụng công khai vào năm 1985 trong nghiên cứu Gendercide: The Impression of Sex Selection bởi Mary Anne Warren. Cô đặt ra thuật ngữ này để mô tả việc giết hại …

Xem Thêm