bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Tôi đã chọn giữ con

Tôi đã chọn giữ con. Dù tôi đã mười sáu tuổi, mặc dù tôi không biết mình sẽ làm thế nào, Tôi đã giữ con tôi. Ngay cả khi mọi người nói với tôi “tuổi này không nên có con” hoặc rằng tôi sẽ “hủy hoại cuộc đời mình”, Tôi …

Xem Thêm

“Đừng để thế giới lấy đi giá trị sống của bạn.” Câu chuyện của người phụ nữ từng bị phá bỏ trong bụng mẹ

“Đừng để thế giới lấy đi giá trị sống của bạn.”  Đây là những gì người sống sót sau phá thai, Carrie Fisher, đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 năm 2019 với tổ chức Special Books for Special Kids. Mặc dù cuộc phỏng vấn đã diễn …

Xem Thêm