bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Tháo cởi nút thắt quan hệ

Luật dân sự từng thấu hiểu và bảo vệ sự thật rằng hôn nhân, quan hệ tình dục và con cái luôn đi chung với nhau… và luôn đi theo trật tự này. Theo cách hiểu lâu đời của Kitô giáo, thì Thiên Chúa, vì lòng từ bi của Ngài, …

Xem Thêm

Quy trình sinh thường diễn ra như thế nào?

Trong sinh thường, giai đoạn đầu của quá trình chuyển dạ kéo dài từ 12 đến 19 giờ và bắt đầu khi thai nhi di chuyển vào khung chậu… Quy trình được tóm tắt trong video ngắn dưới đây. Mời các bạn cùng xem! Nguồn: Phá thai là gì  

Xem Thêm