Huấn luyện viên bóng đá Jim Harbaugh khuyên các cầu thủ đừng phá thai

Huấn luyện viên bóng đá Jim Harbaugh của Đại học Michigan, một người Công giáo sùng đạo, đã khuyên các cầu thủ của mình đừng phá thai ngay cả khi họ không đủ khả năng nuôi dưỡng, đồng thời nói thêm rằng ông và vợ sẵn sàng nhận nuôi những đứa trẻ được cứu khỏi việc phá thai. Ông cũng từng nói rằng “đức tin, sau đó là gia đình, sau đó là bóng đá” là ba ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống của ông.

Nguồn: Twitter “Sachin Jose”

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.