Tag Archives: tiêm chích

Ma túy và HIV/AIDS

Emmaus (03/05/2016) Ma túy và HIV/AIDS thường được nhắc đến như là một trong những cặp bài trùng. Thực tế thì ma túy không gây ra HIV/AIDS, cũng không gây lây lan HIV/AIDS, mà chỉ có dùng chung dụng cụ tiêm không tiệt trùng với người nhiễm HIV mới khiến cho HIV …

Xem Thêm