Bang Ohio, Mỹ – Cấm Buôn Bán Nội Tạng Thai Nhi.

Hôm nay, Các dự luật về chủ đề ” Đạo luật Phòng chống Buôn bán Nạo phá thai” (H.B. 149) được đưa ra. Luật nhằm mục đích hệ thống lại luật pháp tại Ohio. Luật chỉ rõ việc bồi thường cho các Thai Nhi đã bị phá bỏ.. Đại diện nhóm BVSS là Margy Conditt (ở khu vực hành chính của hạt Liberty) và Bill Patmon (ở Cleveland), đồng thời cũng là nhà bảo lãnh cho đạo luật, đã chứng nhận trước Ủy ban Y tế Gia đình.
“Tổ chức Nhân Quyền ở Ohio rất biết ơn sự lãnh đạo mẫu mực của các đại diện nhóm BVSS gồm Conditt và Patmon vì họ đã tiếp tục hợp tác với tổ chức của chúng tôi nhằm tìm ra những cách mới để bảo vệ sự sống của các thai nhi.” Giám đốc điểu hành tổ chức Nhân Quyền ở Ohio, Devin Scribner nói. “Nạn Buôn Bán Nội Tạng Thai Nhi” sẽ không có cơ hội trục lợi hai lần từ cái chết của một đứa trẻ: lần đầu tiên là bằng cách phá thai còn lần thứ hai thì bằng cách buôn bán nội tạng bé nhỏ của chúng. Hầu hết những người ủng hộ lẽ phải sẽ đồng ý rằng việc bồi thường cho nội tạng của một đứa trẻ thật quá giới hạn cho phép.”

1
Hiện nay, luật của liên bang cấm mua bán các mô bào thai, nhưng một lỗ hổng lại cho phép những người buôn bán mô đền bù cho các trung tâm phá thai về các dịch vụ liên quan đến việc bán mô bào thai, bao gồm cả dự trữ và vận chuyển. Dự luật này sẽ khiến cho việc trao đổi của bất kì hình thức bồi thường nào liên quan đến mô thai hay nội tạng cũng trở nên bất hợp pháp và biến hành động này thành tội nặng cấp độ 3. Hồi tháng ba, đã có 23 nhà đồng bảo lãnh kí vào dự luật này.
Scribner nói: “Như chúng ta có thể thấy từ các bang khác, tổ chức Planned Parenthood (Kế hoạch hóa gia đình) thường buôn bán các bộ phận của một thai nhi bị phá dưới chiêu bài vận chuyển và xử lí. Mục tiêu của chúng ta là nhằm đảm bảo rằng thực trạng dối trá này sẽ không xảy ra ở bang Ohio và ở bất kì cơ sở phá thai nào của bang này nữa. Thực tế đáng buồn là hằng năm, ngành công nghiệp phá thai đã và đang lợi dụng hơn 20 000 ca nạo phá thai ở bang chúng ta. Bang Ohio nên làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để ngăn không cho các giá trị của những nạn nhân của phá thai bị bôi xấu thêm nữa.”

Nguồn : http://www.lifenews.com/2017/04/26/ohio-pro-life-bill-would-stop-sales-of-aborted-baby-parts/

Biên Dịch Thu Bùi

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.