Thông Tin HIV & AIDS

Thuốc mới có khả năng chữa khỏi HIV

EMMAUS (17.04.2014) – Thuốc mới có khả năng chữa khỏi HIV. Theo AIDSmed, thuốc GS-9620 với cơ chế gắn kết vào thụ thể TLR7 (The Toll-Like Receptor 7), có khả năng đánh thức các tế bào lympho đã nhiễm HIV, khiến chúng tái hoạt động và sinh sản. Sau đó, các tế bào này …

Xem Thêm