NGHĨA TRANG ANH HÀI NGÀY TRỞ VỀ!

Nghĩa trang Anh Hài nằm trong một khu rừng. Thuộc giáo xứ Yên Lĩnh, GP Hà Tĩnh. Nhưng ai biết rằng đây là nơi an nghỉ của hàng nghìn hài nhi xấu số, chưa kịp chào đời vì lý do nào đó.

Tôi còn nhớ có câu nó thời nay rằng “Gái hay trai chỉ hai là đủ” thật ra chúng ta đã hiểu hết nghĩa của nó chưa. Trong xã hội ngày nay luôn nói dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng có nhất thiết cần phải phá những cái thai đó không? Tại sao không để nó tuân theo quy luật của tự nhiên? Như vậy có tốt hơn hơn không.

Nhưng thực tế cho thấy tình trạng phá thai ngày này vẫn đang hoành hành ở rất nhiều nơi trong xã hội này và tôi nghĩ răng chúng ta nên làm điều gì đó để góp phần đẩy lùi tệ nạn này, đặc biệt với tình hình hiện nay thì việc này hết sức cần thiết.

Và tôi nghĩ răng tại sao chúng ta lại không chung tay cùng nhóm “Bảo Vệ Sự Sống” để góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn này, để khiến cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên tìm cho mình một tiếng nói chung trong công việc này, một công việc hết sức thiêng liêng và cao cả, mỗi người chúng ta hãy hi sinh một chút để có một thế giới đẹp hơn chúng ta hằng mong đợi.

Hãy Chung Ta Bảo Vệ Sự Sống & Bảo Vệ Thai Nhi

Check Also

Thụ thai sau bi kịch của mẹ, được cứu bởi Hồng Ân diệu kỳ

Steventhen Holland được thụ thai sau một vụ cưỡng hiếp tập thể tàn bạo. Tuy …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.