Tag Archives: emmaus

Dự phòng lây nhiễm HIV

EMMAUS (15/03/2015) DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV Câu 1 : Có biện pháp nào ngăn chặn lây truyền HIV qua đường tình dục đạt hiệu quả 100% không ? Cách duy nhất giúp ngăn chặn 100% lây truyền HIV lây truyền HIV qua đường tình dục là kiêng nhịn quan …

Xem Thêm