Các trung tâm hỗ trợ phụ nữ mang thai tại Mỹ đã cứu hơn 1 triệu trẻ em khỏi bị phá thai

Kể từ năm 2008, các trung tâm hỗ trợ phụ nữ mang thai tại Mỹ đã cứu hơn 1 triệu trẻ em khỏi bị phá thai.

Các số liệu sau cho thấy:

– 2.2 triệu những người cha và người mẹ đã nhận những hỗ trợ cần thiết để họ có thể chọn sự sống.

– Hơn 1 triệu trẻ em được cứu khỏi phá thai.

– 30.000 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ các ca gặp khó khăn khi mang thai.

– 400.000 người đã và đang quyên góp, ủng hộ những nỗ lực bảo vệ sự sống.

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.