vantoan

Ngôi đền của sự sống

BVSS (05.06.2014) – VRNs  – Sài Gòn- Thánh Phaolô xác định: “Thiên Chúa là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời, dưới đất” (Ep 3:15). Thật vậy, dù là Thiên Chúa Ngôi Hai, khi chấp nhận mặc xác phàm làm người, Chúa Giêsu cũng sinh sống trong một gia đình bình …

Xem Thêm