Bé Annabelle bị lưu khi mới 7 tuần tuổi

Bé Annabelle bị lưu khi mới 7 tuần tuổi. (Tuổi thai 8 tuần, 5 ngày)


Nguồn: Twitter “Live Action”

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.