Giáo Lý & Huấn Quyền Hội Thánh

Thông điệp Humanae Vitae

Thông Ðiệp Sự Sống Con Người (Humanae Vitae) của Ðức Thánh Cha Phaolô VI 25 tháng 7 năm 1968 Thân gửi Chư Huynh đáng kính, các Vị Thượng Phụ, các Vị Tổng Giám Mục, Giám Mục và các vị Giáo Quyền tại những nơi giao hảo và hiệp thông với …

Xem Thêm

Ngôi đền của sự sống

BVSS (05.06.2014) – VRNs  – Sài Gòn- Thánh Phaolô xác định: “Thiên Chúa là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời, dưới đất” (Ep 3:15). Thật vậy, dù là Thiên Chúa Ngôi Hai, khi chấp nhận mặc xác phàm làm người, Chúa Giêsu cũng sinh sống trong một gia đình bình …

Xem Thêm