Giáo Lý & Huấn Quyền Hội Thánh

Sự trưởng thành thể lý

Giá trị của thân xác Đã có một thời gian trong lịch sử, một số trào lưu tư tưởng trong Giáo Hội bị ảnh hưởng bởi truyền thống triết học Platon với quan niệm: “Thân xác là mồ chôn linh hồn”, chính thân xác giam hãm linh hồn, khiến linh …

Xem Thêm

Đạo đức và môi trường

Nhận thấy mối nguy của những tiến bộ khoa học ảnh hưởng đến môi trường sống của con người thế nên vào khoảng những năm sáu mươi của thế kỷ trước, người ta đã đưa ra một thứ… đạo đức mới gọi là Đạo Đức Sinh Học (Bioéthics). Sự hình …

Xem Thêm