ĐỪNG PHÁ THAI, VÌ ĐÓ LÀ TỘI ÁC, LÀ ÁC ĐỘC….VỚI BẢN THÂN TÔI

Mỗi em bé là hoa của của Đấng Tạo Hóa ban cho con người như là hình ảnh sao chép: “đồng tạo dựng” và là hoa quả lớn nhất của mỗi cặp vợ chồng.

Thế giới kêu khổ vì quá nhiều đau khổ, bất công, không có lãnh đạo giỏi, không có nhân tài….nhưng Thế giới lại không theo sự quan phòng của THIÊN CHÚA QUA lời kêu gọi và hướng dẫn của Giáo Hội.

Trong kinh nghiệm về đức tin trong Hội Thánh: sự quan phòng của Thiên Chúa thì không thiếu gì: 

ĐỪNG PHÁ THAI, VÌ ĐÓ LÀ TỘI ÁC, LÀ ÁC ĐỘC….VỚI BẢN THÂN TÔI: 
MỖI EM BÉ RẤT CÓ THỂ LÀ NHỮNG NHÂN TÀI, NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG, NHÀ KHOA HỌC HÀNG ĐẦU CHO TƯƠNG LAI, LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG BIẾN ĐỔI TRÁI ĐẤT, CON NGƯỜI LÊN TỐT (ĐỐI LẬP VỚI Adolf Hitler VÀ tài năng ngang bằng Albert Einstein…)
tại sao lại phá hủy sự sống?
nếu thời Albert Einstein người ta giết Albert Einstein, bây giờ khoa học trọng bệnh viện phát triển thế nào?

BABY IS LOVE OF GOD’S PROVIDENCE

Trần Trường

hqdefault

 

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.