Làm thế ác lắm, mà sao lại bỏ con của mình?

 

Thân xác con người là Đền Thờ Chúa Thánh Thần, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự Sống chính là một món quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã thương ban cho con người. Sự sống, cái chết, phẩm giá của con người, đâu phải để cho chúng ta được quyền quyết định hay hủy diệt.

Hơn nữa, hạnh phúc hay đau khổ của con người là tự con người quyết định lấy. Quy luật chân lý đã chỉ cho chúng ta thấy: muốn có hạnh phúc thì phải hy sinh, còn thoả mãn hưởng thụ sẽ phải chuốc lấy phần hậu quả khôn lường trong hối tiếc. Tất cả bắt nguồn từ con người cách hành xử trong cuộc sống khi nhận thức một sự việc nào đó. Đã là con người, có tôn giáo hay không tôn giáo, giàu sang hay nghèo khó, thuộc chủng tộc hay mầu da nào v.v… cũng không ngoại lệ. Vậy bạn hãy chọn cho mình một cách để sống và hành xử. Bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên hay bạn sẽ phải nghiến răng khóc lóc trong tăm tối âu sầu chính là do bạn tự quyết định lấy cuộc đời bạn. Riêng tôi, tôi đã chọn cho mình con đường Bảo Vệ Sự Sống dù có phải hy sinh chính cuộc sống của mình nơi thế gian này, chỉ để mong tìm kiếm sự xót thương của Đấng mà tôi kính sợ trong Ngày Phán Xét sau này.
Nguồn : Nguyễn Văn Hiếu

hqdefault

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.