Tag Archives: HIV/AIDS

Lạm dụng thuốc lưỡng nan.

Emmaus (3/4/2016) – Lạm  dụng thuốc lưỡng  nan. Với Massachusetts đối mặt với dịch bệnh ngày càng tăng của nghiện opioid, các giám mục Công giáo của nhà nước kêu gọi trong một tuyên bố phát hành vào ngày 02 Tháng ba rằng những hành động được thực hiện để dập …

Xem Thêm

ĐẠI CƯƠNG VỀ HIV/AIDS

EMMAUS (17/07/2011) 1. Tình hình phát triển Đại Dịch: a. Trên Thế giới: – Tổng số người nhiễm HIV (từ 1981-2008): 65 triệu – Số người nhiễm HIV hiện còn sống (2008): 33,2 triệu Như vậy: –         Bình quân mỗi ngày trên TG có khoảng gần 13.000 người bị nhiễm HIV, …

Xem Thêm

Dự phòng lây nhiễm HIV

EMMAUS (15/03/2015) DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV Câu 1 : Có biện pháp nào ngăn chặn lây truyền HIV qua đường tình dục đạt hiệu quả 100% không ? Cách duy nhất giúp ngăn chặn 100% lây truyền HIV lây truyền HIV qua đường tình dục là kiêng nhịn quan …

Xem Thêm