Tag Archives: sau phá thai

Sau việc phá thai phần 1

Đây là bài viết về chấn thương sau phá thai. Mục đích của bài viết này và mục đích trongsach.com đã chọn để dịch, không là kết án nhưng là để khơi dậy lòng trắc ẩn nhờ hiểu biết về hệ quả của việc phá thai. Project Rachel mà Vickie Thorn đã …

Xem Thêm