Tag Archives: Thánh lễ

Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Lễ Tạ Ơn

“Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời. Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ, và hướng đến ân tình trời cao” Bước …

Xem Thêm