Trailer Trại Hè 3 Nhóm BVSS-Legio Maria-Emmaus

Mời các bạn cùng đón xem và lên giây cót tinh thần cho nhóm mình !

Chương trình trại : http://baovesusong.net/chuong-trinh-trai-he-3-nhom-bvss-le-gio-emmaus/

Check Also

Khi bác sĩ sản phụ là kẻ vô lương.

Ngày nay, dường như người ta có thể mất lòng tin ở bất cứ nơi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.