Trailer Trại Hè 3 Nhóm BVSS-Legio Maria-Emmaus

Mời các bạn cùng đón xem và lên giây cót tinh thần cho nhóm mình !

Chương trình trại : http://baovesusong.net/chuong-trinh-trai-he-3-nhom-bvss-le-gio-emmaus/

Check Also

Nhật kí mai táng ngày 14/12/2019

Nhật kí mai táng ngày 14/12/2019 «NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN» —– * —– …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *