Chia Sẻ & Cảm Nhận

Dạy con cái biết cầu nguyện

“Trên căn bản phẩm giá và sứ mạng của họ, các cha mẹ Kitô hữu có bổn phận đặc biệt phải giáo dục cho con cái họ biết cầu nguyện, phải đưa chúng tới chỗ dần dần khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa và đối thoại riêng với Ngài: …

Xem Thêm

Truyện ngắn: Đường về nhà

Bốp! Sương nảy đom đóm mắt, ngã chúi xuống đất vì cái tát như trời giáng của bố. Khi ngẩng đầu lên, người Sương run bắn khi bắt gặp ánh mắt vằn đỏ vì giận dữ của ông. – Cút! Mày cút ra ngay khỏi nhà cho tao! Cái thứ …

Xem Thêm