Kinh bảo vệ sự sống

Thánh Gêrađô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế
Thánh Gêrađô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Lạy Cha rất nhân từ,
Sự Sống do chính Cha dựng nên.
Cha lại sai con một của Cha là Đức Giê-su Ki-tô đến
để thánh hoá và duy trì Sự Sống,
và  chính Thần Khí của Cha là sự sống
Xin Cha thương ngăn chặn ngay
những hành vi phá hoại sự sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai.
Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ,
vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương,
con người chúng con đã mê lầm
mà nảy sinh ra điều ác độc.
Xin Cha gieo vào lòng con người Tình Yêu và Bình An của Cha,
Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban cho con người.
Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con,
để chúng con luôn nhận ra Cha
là Đấng Giàu lòng xót thương
và đầy nhân ái đối với mọi người.
Xin Cha trải lòng thương xót của Cha
trên thân phận của chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a,
Thánh Cả Giu-se, Thánh Giê-ra-đô và các Thánh Anh Hài.
Amen

Check Also

Nếu thai nhi bị dị tật có được phá không?

Quả thật xét theo tâm lý bình thường của con người, cha mẹ nào lại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.