Thai nhi 14 tuần bị lưu do biến chứng

Thai nhi 14 tuần bị lưu do biến chứng. Mẹ bé gọi bé là “một hài nhi xinh đẹp được Thiên Chúa tạo dựng và hiện đã về với Ngài”.

Nguồn: Live Action

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.