Tòa Thánh tuyên bố phá thai không phải là một phần của ‘sức khoẻ sinh sản’

Tòa Thánh tuyên bố trước Liên Hiệp Quốc rằng phá thai không nên được xem là một phần của thuật ngữ “sức khoẻ sinh sản và tính dục” và ‘giới tính’ chỉ mang ý nghĩa duy nhất về bản chất và sự khác biệt giới tính sinh học.

Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên thường trực của Toà thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã có bài phát biểu trong trong một hội nghị về nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm điều phối việc cứu trợ nhân đạo.

dtc-va-tgm-ivan_jurkovic-quan-sat-vien-toa-thanh-tai-lhq

Đức Tổng Giám mục nói rằng Tòa Thánh lấy làm tiếc về việc đưa một số phương pháp phá thai, đặc biệt là “máy hút chân không”, vào nghị quyết có tên là “Tăng cường phối hợp viện trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc”.

Đức Tổng Giám mục Jurkovič cho hay Tòa Thánh nhấn mạnh rằng “các dịch vụ chăm sóc y tế không bao giờ nên được dự trù – hoặc hoạt động – chống lại sự sống của những người không có khả năng tự vệ hoặc chưa được sinh ra. Việc áp dụng quyền sống không bao giờ được phân biệt đối xử dựa trên các giai đoạn khác nhau của sự sống”.

Ngài nói thêm: “Mặc dù chúng ta thừa nhận những rủi ro đặc biệt mà phụ nữ và trẻ em phải đối mặt trong các tình huống nhân đạo khẩn cấp cùng những nhu cầu cụ thể và toàn vẹn của họ để tiếp cận với chăm sóc ý tế cơ bản, các dịch vụ sản khoa thiết yếu, an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng ta không thể chấp nhận khi một giải pháp thích hợp cho những vấn đề này phục vụ cho việc cung cấp và/hoặc khuyến khích phá thai”.

Đức Tổng Giám mục Jurkovič cũng đã chỉ rõ lập trường của Tòa Thánh Vatican về hai điểm liên quan đến phá thai và bản chất giới tính. Ông nói:

1. Toà thánh không xem việc phá thai, tiếp cận với phá thai, hoặc tiếp cận những người phá thai như là một chiều kích của các thuật ngữ “sức khoẻ sinh sản và tính dục” và “các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tính dục”.

2. Liên quan đến “giới tính”, Tòa Thánh hiểu rằng thuật ngữ phải căn cứ vào bản chất và sự khác biệt giới tính sinh học. Chúng tôi vui lòng yêu cầu văn bản của bản tuyên bố này được đưa vào hồ sơ chính thức của cuộc họp này.

 Theo Ủy ban mục vụ gia đình

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.