VIỆC THA TỘI VÀ THA VẠ CHO NGƯỜI CÓ TỘI PHÁ THAI

Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa và muốn thực thi Lòng Thương Xót Chúa về việc tha tội và tha vạ cho người có liên quan đến việc phá thai trực tiếp và gián tiếp vào ngày 20/3/2020 và vẫn còn hiệu lực như sau :
“Trong tinh thần Lòng Thương Xót và lời mời gọi ăn năn thống hối của Mùa Chay, với năng quyền của Giám mục Giáo phận, tôi quyết định từ nay trao cho các Cha giải tội năng quyền tha tội và các hình phạt liên quan đến vấn đề phá thai và tiệc cưới hôn nhân không hợp luật”  như sau:
NGƯỜI PHÁ THAI, THI HÀNH VIỆC PHÁ THAI VÀ ĐỒNG LÕA VỚI TỘI ÁC NÀY (x. Cann. 1398 & 1329) :
Theo số 23 của Bản Năng Quyền Thập Niên 1971-1980, các Linh mục miền Nam Việt Nam đã nhận được quyền tha tội và tha vạ phá thai; năng quyền đó, cho đến nay, vẫn hiệu lực như đã được ghi ở trang số 9: “Các Năng quyền ấy vẫn còn hiệu lực cho tới khi Đấng Bản Quyền nhận được những Năng Quyền mới. Bởi vậy, hết ngày 31/12/1980 mà chưa có Bản Năng Quyền mới, thì các Cha cứ dùng Bản Năng Quyền này”. Nơi đây, tôi xác định lại điều đã được nói ở trên: các Linh mục giải tội được ban cho quyền tha tội và tha vạ cho hối nhân phá thai, thi hành việc phá thai và đồng lõa với tội ác này cho đến khi được hướng dẫn cách khác bởi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hay bởi Đấng Bản Quyền Giáo Phận.
Việc ban cho các Cha giải tội năng quyền cũng như cách thức tha thứ như trên, dựa theo lời tuyên bố của Hội đồng Giáo hoàng giải thích các văn bản luật pháp, nhắm tạo thêm sự thuận lợi để các tín hữu “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp” (Dt 4,16) mà hối cải và cương quyết tránh xa tội lỗi, hân hoan tiến tới sự thánh thiện; đồng thời, cũng nhằm giúp cho hối nhân nhận thấy tính cách trầm trọng của lỗi phạm để tránh gương xấu và bảo vệ những người đức tin còn non yếu trong cộng đoàn.
Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta đón nhận được dồi dào Lòng Thương Xót của Chúa và trở thành sứ giả nhiệt thành đem Lòng Thương Xót của Chúa đến cho mọi người, nhất là những anh chị em bệnh tật và khổ đau. (Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc)
Tôi đi lượm các thai nhi, cầm các em trên tay thấy xót xa cho các em, thấy tội lỗi của nhân loại và muốn làm gì đó để hoá giải tội này. Chúa không muốn chúng ta sống trong tội và lại càng không muốn chết trong tội đặc biệt tội trọng có vạ nặng nề như tội phá thai. Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối và dĩ nhiên Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẽ đón nhận tội lỗi khi chúng ta thành tâm dâng lên Ngài, Ngài sẽ tha thứ và ban ơn thánh giúp chúng ta tránh được tội, sống tốt hơn. Tôi cũng không kết tội, không lên án, không xét đoán mà chỉ muốn thực thi Lòng Thương Xót Chúa trong lòng Giáo hội cho những ai tìm đến ơn hoà giải của Chúa. Xin Lòng Thương Xót Chúa thương xót tội nhân chúng ta.
Theo Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch

Check Also

Anh chị đã phó thác vào Chúa và Chúa đã nhậm lời anh chị

Hôm trước đi lễ, mình nghe Cha kể lại câu chuyện Cha mới nghe từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.