Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót & An táng 13 em Thai Nhi đầu tháng 9/2022

Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót & An táng 13 em Thai Nhi đầu tháng 9/2022
Vào lúc 15h ngày 05.08.2022 tại đền thánh Giê-ra-đô đã diễn ra Thánh Lễ An Táng cho 13 em Thai Nhi bị phá bỏ trong tháng qua. Hiệp thông trong Thánh Lễ có Cha F.x Nguyễn Kim Phùng, các thành viên trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà và hội Lòng Chúa Thương Xót.
Chia sẻ trong bài giảng Lễ, Cha F.x nói :” Loài người đôi khi vẫn yếu đuối hèn nhát mà phá bỏ đi sự sống của các Thai Nhi. Và có nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về thụ tinh nhân tạo, cho nên vẫn thực hiện nó mà không biết rằng các phôi thai sau khi thụ tinh sẽ được bác sĩ chọn và loại bỏ những phôi nào không đạt yêu cầu…”
Vẫn là những Thai Nhi mà chúng ta được chứng kiến, các em từng ngày từng giờ bị khước từ đi quyền được làm người. Bên cạnh cách Thai Nhi đang được các nhóm Bảo Vệ Sự Sống an táng thì ngoài kia còn rất nhiều các em bị đối xử như “rác y học” hay “bỏ thùng rác”. Vậy chúng ta phải đối mặt với thực tế, để nhận ra những điều đang xảy ra trong cuộc sống và bảo vệ các Thai Nhi khỏi bị c.h.ế.t tức tưởi như vậy.
Sự sống luôn có một giá trị tuyệt đối trong thế giới của loài người. Đừng vì một phút sai lầm mà lấy đi sinh mạng của những Thai Nhi vô tội.
Ban truyền thông BVSS Thái Hà

Check Also

Các bác sĩ đã hai lần khuyên họ phá thai vì con họ sẽ mất khi sinh ra. Họ chọn cầu nguyện với Chúa, và bây giờ con họ đã 4 tuổi

Họ không nghĩ đến việc phá thai. “Không, Chúa đã ban cho chúng tôi đứa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.