Cùng Lên Tiếng

THAI NHI và THAI NHI THÙNG RÁC

Hôm qua, hai nhóm đi thu lượm thai nhi lên đường đến “lượm” các thai nhi. Chúng tôi nhận khá nhiều thai nhi, trong đó có một thai nhi thùng rác, em đã rất lớn rồi và không hiểu vì sao em lại ở thùng rác chung cư. Kỳ này …

Xem Thêm