Nguyễn Tăm

Xin Con Tha Thứ Cho Mẹ

Tâm sự day dứt của một bạn khi phá thai “Dạ con chào Cha… con là…hôm nay con mạo muội lấy hết cam đảm gõ cửa mạo muội nhờ lòng thương xót của cha xin cha chấp nhận lời khẩn cầu của con…. xin cha cho con của con được …

Xem Thêm